Kontakt

mapa

2008 © Google - Zawartość mapy 2008 PPWK, Tele Atlas

ŻUCHOWSKI-DENTAL Sp. z o.o.
ul. Pucka 59
70-848 Szczecin

tel. +48 91 469 01 63
fax +48 91 469 11 61

e-mail: info@zuchowskidental.pl
www: www.zuchowskidental.pl

NIP 851-030-69-43
REGON 810045926

Bank PKO III/Oddział 45 1240 3826 1111 0000 4399 2898

KRS 0000039242, Kapitał zakładowy 50.000 zł